Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?

Dodane przez Mariusz - śr., 02/14/2018 - 13:27
online

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy działający w następujących branżach*:
od 01.01.2019 - usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
od 01.07.2019 - usługi gastronomiczne i budowlane;
od 01.01.2020 - usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ważne!

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać
z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego
urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego
odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Uwaga!

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na
ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.